Noticias

17-Mayo-2023
CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT I OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIA LED A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS DE LLOSETA (PISTES DE PÀDEL)
Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP).
15-Mayo-2023
CONTRACTE D’OBRES SKATE PARK
Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP).
14-Abril-2023
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL SOBRE L’INMOBLE DESTINAT A BAR-RESTAURANT DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LLOSETA
L´objecte de la concessió demanial és l´aprofitament privatiu d´un bé de domini públic, concretament l’immoble descrit al Plec de Condicions tècniques, i que ha de ser destinat a l’activitat de bar-restaurant.
28-Marzo-2023
XXV Edició dels Premis Literaris de Narrativa i Poesia 2023
El termini d’admissió de les obres acabarà el 30 de juny de 2023.
10-Marzo-2023
Borsí de Terapeutes Ocupacionals
BOIB núm. 35 de 18 de març de 2023, de constitució del Borsí de Terapeutes Ocupacionals.