Ofertes de feina

17-Julio-2023
PROCEDIMENT BORSA DE FEINA DE MONITORS/ES DE PISCINA
Anunci llistat provisional admesos i nomenament tribuna.
17-Julio-2023
PROCEDIMENT BORSA DE FEINA DE TREBALLADORS/ES FAMILIARS
Anunci llistat provisional admesos i nomenament tribunal
02-Mayo-2024
PROCEDIMENT DUES PLACES ADMINISTRATIU/VA FUNCIONARI CARRERA
Resultat definitiu concurs-oposició.
10-Marzo-2023
Borsí de Terapeutes Ocupacionals
BOIB núm. 35 de 18 de març de 2023, de constitució del Borsí de Terapeutes Ocupacionals.
17-Enero-2023
Borsí monitors/es piscina
Anunci amb el llistat provisional d'admesos i exclosos i nomenament del Tribunal del Borsí.
12-Diciembre-2022
Procediment selectiu per cobrir dues places de Policia Local funcionari de carrera per el sistema de mobilitat
BOIB núm. 12 de 26 de gener de 2023, de Revocació del Procediment
09-Diciembre-2022
Procediments d'estabilització OPO 2021, Personal Laboral
BOE núm. 45 de 22 de febrer de 2023 - Modificació errades concurs-oposició P.Laboral.
14-Octubre-2022
Borsí de TAG funcionari interí l'Ajuntament de Lloseta
BOIB núm. 39 de 28 de març de 2023 - Constitució Borsí.
18-Agosto-2022
PROCEDIMENT 1 PLAÇA ARQUITECTE/A FUNCIONARI CARRERA
BOIB núm. 39 de 28 de març de 2023 - Nomenament Arquitecta Funcionària de carrera i BOIB núm. 39 de 28 de març de 2023 - Constitució Borsí Arquitectes funcionaris interins.
27-Mayo-2022
PROCEDIMENT 1 PLAÇA ADMINISTRATIU/VA FUNCIONARI CARRERA
Audiència alçada i reposició procediment.
08-Febrero-2022
Borsí Oficial 1ª Brigada
Decret constitució Borsí Brigada (BOIB núm. 47, del 07 d'abril de 2022)
28-Diciembre-2021
BORSÍ TRESORERS/ES
Declaració Borsí desert Tresorers/es (BOIB núm. 47, de 07 d'abril de 2022)
27-Octubre-2021
BORSÍ MONITORS/ES PISCINA
Constitució borsí.
27-Octubre-2021
Borsí personal de neteja
Constitució borsí.
03-Junio-2021
Borsí de Treballadors/es Familiars
Actualitzat dia 06 08 2021 amb l'Anunci Resultat Definitiu Borsí.
03-Junio-2021
Selecció Terapeuta Ocupacional oferta SOIB
Actualitzat dia 14 06 2021 amb el resultat provisional de mèrits.
05-Mayo-2021
Borsí Policies Locals 2021
Actualitzat dia 14 05 2021 amb el decret constitució del borsí.
05-Mayo-2021
Borsí Funcionaris Interins Tresorer/a
Actualitzat dia 15 07 2021 amb l'anunci resultats definitius del procediment i ordre de prelació del Borsí.
20-Noviembre-2020
BORSA DE POLICIES LOCALS INTERINS DE L'AJUNTAMENT DE LLOSETA
Actualitzat dia 01 02 2021 amb l'anunci del resultat provisional.
09-Noviembre-2020
Borsa d'Administratius/ves interins de l'Ajuntament de Lloseta
Actualitzat dia 15 02 2021 amb l'ANUNCI RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS I ORDRE BORSÍ.
09-Noviembre-2020
Borsa de Terapeuta Ocupacional interins de l'Ajuntament de Lloseta
Actualitzat dia 26 03 2021 amb l'anunci resultat definitiu Fase Concurs i Ordre Borsí.
09-Noviembre-2020
Borsa de Treballador/a Social interins de l'Ajuntament de Lloseta
Actualitzat dia 24 02 2021 amb l'anunci resolució al·legacions a la Fase de Concurs i ordre de prelació del Borsí.
21-Febrero-2020
CONVOCATÒRIA D’UN TÈCNIC/A DE PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DEL PROGRAMA SOIB DESENVOLUPAMENT LOCAL
Actualitzat dia 29 07 2020 amb l'acta de la valoració dels mèrits.
10-Diciembre-2019
SELECCIÓ DE TERAPEUTA OCUPACIONAL
Publicam els Resultats selecció Terapeuta Ocupacional.