Notícies

28-September-2009
Contracte de subministrament de mobiliari per a l'equipament de Ca'n Seda
S'adjudicarà per procediment restringit i tenin amb compte diversos criteris d'adjudicació
03-Juni-2009
Reforma i ampliació del Col·legi Públic Es Puig de Lloseta
El termini per a presentar les sol·licituts contarà des la publicació de l'Anunci de Licitació al BOIB
22-Mai-2009
Adjudicació provisional del contracte administratiu especial de serveis per a l'explotació del local de la 3ª edat "Rosa Ramón Català"
A partir d'aquesta data l'adjudicatari provisional té un termini de 15 dies hàbils per presentar els documents que se li requereixen en la notificació i per constituir les garanties corresponents.
21-April-2009
Adjudicació definitiva d'obres finançades pel fons estal d'inversió local
- P2: Dotació sistema d'aigües al c/ Ramon i Cajal
- P5: Reforma d'edifici destinat a equipament municipal (Protecció Civil), del c/ Fray Junipero Serra, nº 1.
- P6: Construcció de nínxols i panteons (bloc g) del Cementiri Municipal
31-März-2009
Adjudicació provisional del P2, P5, P6 i P7
- P2: dotació del sistema d'aigües al C/ Ramon i Cajal.
- P5: reforma d’edifici destinat a l’equipament municipal (protecció civil), en el carrer Fray Junipero Serra nº1.