Notícies

20-November-2020
BORSA DE POLICIES LOCALS INTERINS DE L'AJUNTAMENT DE LLOSETA
Personal funcionari interí corresponen a l'escala d’Administració Especial, subescala de Serveis Especials, classe policia local, Grup de classificació C1, de l'Ajuntament de Lloseta per a cobrir necessitats urgents.
09-November-2020
Borsa d'Administratius/ves interins de l'Ajuntament de Lloseta
Actualitzat dia 17 11 2020 amb la rectificació d'errors advertits a les bases.
09-November-2020
Borsa de Treballador/a Social interins de l'Ajuntament de Lloseta
Actualitzat dia 24 11 2020 amb l'anunci decret llista provisional d'admesos i exclosos i nomenament tribunal qualificador.
09-November-2020
Borsa de Terapeuta Ocupacional interins de l'Ajuntament de Lloseta
Actualitzat dia 20 11 2020 amb la llista provisional d'admesos i nomenament del tribunal.
30-September-2020
InfoCovid pediàtric
Telèfon gratuït, 900 700 222.
25-September-2020
Anau amb molta precaució amb el vent que estam patint
Tenim els nostres agents de Policia i La Brigada Municipal de guardia i pendents de les possibles destrosses que es puguin produïr i per vetllar per la seguretat de tots.