SOIB Jove: Qualificats – Entitats locals 2022

11-Octubre-2022

L'Ajuntament de Lloseta ha contractat una persona qualificada a través del programa SOIB Jove: Qualificats – Entitats locals 2022. Aquest programa es reprèn enguany, després de quedar interromput per a atendre les necessitats derivades de la pandèmia. Es tracta d'un projecte promogut pel SOIB i que ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE) en el marc del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 i la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals. L'import de la subvenció concedida pel SOIB és de 33.098,20 €.

Es tracta d'una iniciativa de contractació pública de joves amb estudis superiors que possibilita una primera experiència laboral en la matèria en què s'han format i perceben un salari, de manera que es milloren les oportunitats d'ocupació futures. A part, permet retenir el talent a les Illes Balears. En aquest sentit, s'ha seleccionat una persona jove com a Tècnica d'Administració General (TAG) graduada en Dret, per donar suport jurídic a l'Ajuntament, la qual farà feina a l'ajuntament durant un any.