Recordam el funcionament de la recollida selectiva de fems a Lloseta

24-Maig-2024

El paper i cartó ha d'anar en bosses de paper o cartó; el vidre ha d'anar en un recipient o contenidor. NO es recolliran aquests tipus de fems que vagin en bossa de plàstic.