PROGRAMA SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL/ AJUNTAMENTS 2019

07-Agost-2020
L’Ajuntament de Lloseta ha participat durant 15 mesos, a través del programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL/AJUNTAMENTS 2019.

Promogut pel SOIB, finançat pel SEPE i pel Fons Social Europeu (FSE), en la contractació de tres persones treballadores amb el perfil: de tècnic superior en administració, llicenciat o grau en dret i llicenciat o grau en història. El desenvolupament del projecte anomenat: “Reforç de personal qualificat a vàries àrees de l’Ajuntament de Lloseta” tenia com objectiu donar la primera experiència professional a un/a jove/a amb titulació superior per accedir a un lloc de feina qualificat, impulsar la nostra àrea de cultura i dels serveis administracions general posant en marxa l’administració electrònica. Des de l’ajuntament estem molt satisfets del programa i de la feina feta per les persones treballadores.