Pla Local d’Infància i Adolescència del municipi (PLIA)

22-Març-2022

Es tracta d'una eina per conèixer la situació de la infància, l’adolescència i les seves famílies al poble i, a partir d’aquí, establir estratègies conjuntes per abordar les polítiques i actuacions adreçades a aquestes franges d'edat. La primera fase del PLIA es basa en la diagnosi de l’estat de la situació i la detecció de les necessitats concretes de la població infantil i juvenil.

Per aquest motiu, hem elaborat una sèrie d’enquestes anònimes per conèixer l’opinió dels nins, nines, adolescents i famílies del municipi. Aquestes enquestes són una de les principals vies per obtenir informació en la fase diagnòstica del PLIA.

Les enquestes dirigides a la població adolescent i a les famílies, es poden respondre fins a principis del mes d’abril i trobareu l’enllaç a la plana Web de l’Ajuntament, on podreu respondre a l’enquesta segons la vostra franja d’edat. Ens ajudau? Moltes gràcies.