A PARTIR DEL 6 DE JUNY CANVIA EL CALENDARI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA A LLOSETA

06-Maig-2022

En motiu de millorar l’eficiència del servei de recollida selectiva del poble, i augmentar la qualitat d'aquest cap als ciutadans, a partir del dia 6 de juny es realitzarà un canvi de calendari de la recollida porta a porta. A més, aquesta modificació, ja que també pretén disminuir la nostra petjada ecològica respecte les emissions de CO2, ve acompanyada d'una campanya de comunicació amb educadors ambientals. Durant els mesos vinents aniran als domicilis i comerços donant informació i resolent els dubtes que la població pugui tenir sobre la separació de residus i el servei de recollida.

Els canvis més significatius en aquest nou calendari són:

  • Reestructuració dels dies de recollida i freqüència de la fracció orgànica.

  • Augment d'un dia de recollida de bolquers.

  • Increment de recollida per grans generadors.

Com sempre -i segons el nou calendari-, els residents del casc urbà hauran de dipositar davant el seu domicili cada una de les fraccions (matèria orgànica, envasos lleugers i de vidre, paper/cartró, bolquers i rebuig), mentre que els habitants dels territoris rústics del municipi hauran de tirar els residus al parc verd.