L’AJUNTAMENT DE LLOSETA HA CONTRACTAT 9 PERSONES ELS PRÒXIMS 6 MESOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOIB REACTIVA

04-Novembre-2021

Una convocatòria de subvenció promoguda pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu i per fons de l'Estat a través de Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals. SOIB-Reactiva 2021 és un programa de contractació pública en Ajuntaments i Consells Insulars, durant 6 mesos, de persones desocupades que no hagin pogut inserir-se en el mercat de treball a causa de l'actual crisi econòmica a conseqüència de la Covid-19, amb l'objectiu de mantenir les seves competències professionals i millorar la seva requalificació professional. Així doncs, es tracta de la continuació del programa SOIB Reactiva 2020.

En aquest sentit, s'han seleccionat diversos perfils de pintors, de brigada, entre d'altres, per comprometre’s amb l’entitat pública els següents 6 mesos. Aquestes contractacions s'han fet en funció dels següents perfils que s'han distribuït en les següents línies que contempla el SOIB Reactiva:

  • La Línia 1 estava dirigida a joves menors de 30 anys en situació d'atur i inscrits a Garantia Juvenil. En aquesta línia es va prioritzar la contractació de persones procedents de sectors especialment afectats per la crisi sanitària i econòmica actual i aquelles amb majors dèficits de formació tenint en compte les característiques del lloc de treball.

  • La Línia 2 estava dirigida a persones majors de 30 anys en situació d'atur de llarga durada, és a dir, aquelles persones que estiguessin inscrites com a desocupats o desocupades al SOIB almenys dotze dels darrers divuit mesos anteriors comptadors des de la data de presentació telemàtica de l’oferta d’ocupació per part de l’entitat beneficiària de la subvenció del SOIB Reactiva.

  • La Línia 3 estava dirigida a persones de 30 anys o més, que no estiguin en situació d’atur de llarga durada, afectades directament per la crisi econòmica causada per la Covid-19. Les persones a contractar devien estar inscrites com a demandant en atur en el SOIB abans del dia en què l’oferta es va posar en difusió a la pàgina web del SOIB i no tenir la condició d’atur de llarga durada (inscripció en desocupació en el SOIB almenys dotze dels darrers divuit mesos).

Esperem que aquests 6 mesos siguin beneficiosos per aquestes persones i continuem posant tots els recursos disponibles en fomentar i millorar l'ocupació de les persones.