L’AJUNTAMENT DE LLOSETA HA CONTRACTAT 9 PERSONES AMB CONTRACTES DE 4 MESOS A TRAVÉS DEL PROGRAMA SOIB REACTIVA

11-Gener-2021
L'Ajuntament de Lloseta ha donat la benvinguda aquest dimarts 29 de desembre de 2020 a les 9 persones desocupades que s'incorporen a treballar a les diferents dependències municipals gràcies al programa SOIB Reactiva 2020.

La convocatòria de subvenció promoguda pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu en el marc dels Programes Operatius d'Ocupació Juvenil i Regional 2014-2020, per fons de l'Estat a través de Conferència Sectorial i pel Fons per afavorir l'Impuls del Turisme Sostenible (ITS). El programa SOIB-Reactiva 2020 és un programa de contractació pública en Ajuntaments i Consells Insulars d'aturats a causa de la crisi econòmica per la Covid-19, o aturats de llarga durada perquè puguin mantenir les seves competències professionals i millorar l'ocupació.

S'han contractat diversos perfils d'administratiu, de brigada, entre d'altres, amb un contracte de 4 mesos. Aquestes contractacions s'han fet durant el primer torn del programa i en funció dels següents perfils que s'han distribuït en les següents línies que contempla el SOIB Reactiva:

La Línia 1 estava dirigida a joves menors de 30 anys en situació d'atur i inscrits a Garantia Juvenil. En aquesta línia es va prioritzar la contractació de persones procedents de sectors especialment afectats per la crisi sanitària i econòmica actual i aquelles amb majors dèficits de formació tenint en compte les característiques del lloc de treball.

La Línia 2 estava dirigida a persones majors de 30 anys en situació d'atur de llarga durada, és a dir, aquelles persones que estiguessin inscrites com a desocupats o desocupades al SOIB al menys dotze dels darrers divuit mesos anteriors comptadors des de la data de presentació telemàtica de l’oferta d’ocupació per part de l’entitat beneficiària de la subvenció del SOIB Reactiva.

La Línia 3 estava dirigida a persones de 30 anys o més, de curta durada, afectades directament per la crisi econòmica causada per la Covid-19. Les persones a contractar devien està inscrites un mínim de 3 mesos com a persona desocupada en el SOIB abans de la data de presentació telemàtica de l'oferta d'ocupació per part de l'entitat beneficiària o amb una durada d'inscripció inferior en el cas de persones provinents d'un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). Es va prioritzar les persones que procedents de sectors especialment afectats per la crisi sanitària i econòmica actual.

Esperem que aquests 4 mesos siguin beneficiosos per aquestes persones i continuem posant tots els recursos disponibles en fomentar i millorar l'ocupació de les persones.