Anau amb molta precaució amb el vent que estam patint

25-Setembre-2020
Tenim els nostres agents de Policia i La Brigada Municipal de guardia i pendents de les possibles destrosses que es puguin produïr i per vetllar per la seguretat de tots.

Tot el nostre suport i reiteram el nostre prec de que aneu alerta.