Adjudicació provisional del P2, P5, P6 i P7

31-Març-2009
- P2: dotació del sistema d'aigües al C/ Ramon i Cajal.

- P5: reforma d’edifici destinat a l’equipament municipal (protecció
civil), en el carrer Fray Junipero Serra nº1.

- P6: obra construcció de nínxols i panteons al bloc g del cementiri
municipal.

- P7: dotació del sistema d'aigües al C/ Ses Flexes i part del C/ Lepanto.