Adjudicació provisional del contracte administratiu especial de serveis per a l'explotació del local de la 3ª edat "Rosa Ramón Català"

22-Maig-2009
A partir d'aquesta
data l'adjudicatari provisional té un termini de 15 dies hàbils per
presentar els documents que se li requereixen en la notificació i per
constituir les garanties corresponents.