Adjudicació definitiva d'obres finançades pel fons estal d'inversió local

21-Abril-2009
- P2: Dotació sistema d'aigües al c/ Ramon i Cajal

- P5: Reforma d'edifici destinat a equipament municipal (Protecció Civil),
del c/ Fray Junipero Serra, nº 1.

- P6: Construcció de nínxols i panteons (bloc g) del Cementiri Municipal

- P7: Dotació sistema d'aigües al c/ Ses Flexes i part del c/ Lepanto