Convocatòria d’ajuts de minimis per al foment de l’ús de la llengua catalana

a les empreses i a les entitats sense ànim de lucre per a l’any 2018
30/juliol/2018
El termini de presentació de sol·licituds acaba el 3 de setembre de 2018

Source URL: https://ajlloseta.net/arxius-i-documents/2018-juliol/convocatoria-dajuts-de-minimis-al-foment-de-lus-de-la-llengua