Notícies

06-March-2009
Dotació sistema d'aigües al C/ Ses Flexes i part del C/ Lepanto
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.
06-March-2009
Reforma de les oficines de la policia local C/ Antoni Maura nº3
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.
06-March-2009
Reforma de l'edifici de protecció civil C/Fray Junipero Serra nº1
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.
06-March-2009
Millora i adequació del C/ Guillem Santandreu
Que es contractarà pel procediment negociat sense publicitat i que es tracta d'una obra finançada pel fons estatal d'inversió local.