Notícies

15-Maig-2023
CONTRACTE D’OBRES SKATE PARK
Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP).
14-Abril-2023
CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEMANIAL SOBRE L’INMOBLE DESTINAT A BAR-RESTAURANT DE LA PISCINA MUNICIPAL DE LLOSETA
L´objecte de la concessió demanial és l´aprofitament privatiu d´un bé de domini públic, concretament l’immoble descrit al Plec de Condicions tècniques, i que ha de ser destinat a l’activitat de bar-restaurant.
28-Març-2023
XXV Edició dels Premis Literaris de Narrativa i Poesia 2023
El termini d’admissió de les obres acabarà el 30 de juny de 2023.
10-Març-2023
Borsí de Terapeutes Ocupacionals
BOIB núm. 35 de 18 de març de 2023, de constitució del Borsí de Terapeutes Ocupacionals.
16-Febrer-2023
Contracte de subministrament de tres vehicles al servei de l’Ajuntament de Lloseta (policia local, centre de dia i brigada)
Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació BATLIA DE L’AJUNTAMENT DE LLOSETA (Alcaldía del Ayuntamiento de Lloseta, en la Plataforma de Contractació del Sector Públic -PLACSP) i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica.
02-Febrer-2023
Activitat de foment de l'ocupació
L’Ajuntament de Lloseta desenvolupa una activitat de foment de l’ocupació subvencionada pel SOIB i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus (FSE+).